Korzyści dla Klienta

Współpracując ze mną Klient zyskuje szereg korzyści:

Uczciwość

  • działam w najlepszym interesie Klienta bez nadużywania posiadanych kwalifikacji i kompetencji dla własnych zysków kosztem klienta

Oszczędność czasu i pieniędzy

  • posiadam zebrane w jednym miejscu aktualne oferty wszystkich liczących się instytucji finansowych, składam wnioski w bankach i załatwiam  wszystkie procesowe formalności
  • Klienci z moją pomocą składają wnioski do kilku banków – ostatecznego wyboru oferty dokonują po uzyskaniu pozytywnych decyzji
  • nie pobieram prowizji od Klienta, rozliczam się z instytucją finansową, której ofertę wybrał Klient. Przygotowane przeze mnie oferty nie mogą różnić się od tych oferowanych przez banki, a często w wyniku prowadzonych negocjacji są korzystniejsze.

Mobilność

  • możliwość spotkania poza moim biurem

Doświadczenie

  • poprzez ilość przeprocesowanych wniosków oraz ciągłe uzupełnianie wiedzy i kwalifikacji  daję Klientowi gwarancję rzetelnego i skutecznego zakończenia procesu kredytowego

Wszechstronność

  • współpracuję ze sprawdzonymi podmiotami takimi jak notariusz, rzeczoznawca majątkowy, biura obrotu nieruchomościami czy agentami ubezpieczeniowymi

Zaufanie

  • kieruję się kodeksem etyki opartym o zachowanie tajemnicy bankowej i zawodowej, zasadach ochrony danych osobowych oraz udzielaniu moim Klientom rzetelnych informacji